X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

استعدادهای نهفته و بالقوه کثیری در پارسا باد مغان وجود دارند و این در عرصه های مختلف علمی، هنری، ورزشی سایر حوزه ها به چشم می خورد باور نمودن و تبدیل این استعدادهای بالقوه به نیرو های خلاق بالفعل حمایت بیشتر می طلبد.

ورزش مغان از آن نمونه می باشد که در سالهای گذشته و امسال نیز شاهد شکوفایی آن در عرصه های جهانی بودیم از آن جمله افشین بیابانگرد(قهرمان ارتشهای جهان وقهرمان مسابقات بین المللی جام یادگارامام درسال87)، مهدی آگاه0وزنه برداری)، وحدت وطن خواه داریوش حقی زاده وهوشنگ ابراهیم زاده(شیتوریوکاراته)افتخار آفرنیان حوزه ورزش مغان در عرصه بین المللی و جهانی بوده اند.

با سرمایه گذاری بیشتر بر روی ورزش مغان به نتایج خیره کننده ای دست یافت و این با حمایت مسئولان از ورزش دست یافتنی می باشد.

اما با اینحال متاسفانه در سالهای اخیر شاهد خصوصی سازی شامل واگذاری سالن های ورزشی به بخش خصوصی بوده ایم این گونه اقدامات و نگاه سرمایه ای به ورزش ضمن رکود ورزش یک تبعیض آشکاردرحق برخی قشرهای جامعه می باشدوهمچنین موجب گسترش شکاف طبقاتی گردیده و نابرابری اجتماعی را به دنبال دارد.

تجربه نشان داده است که اکثر قهرمانان ورزشی از قشر فقیر و محروم جامعه برخاسته اند این قشرمحروم علاوه بر استعداد ذاتی از انگیزه مضاعفی برای پیشرفت و قهرمانی برخوردارند بنابر این مساله خصوصی سازی دقیقاًومخصوصا به طرد ورزشکاران و استعدادهایی می انجامد که می توانند قهرمانان فردای این مملکت واسوه های اخلاقی برای جامعه شوند.

محرومیت قشرمحروم ازامکانات ورزشی بازتاب منفی و خطرناکی برای جامعه مغان خواهد داشت که این امردرکوتاه مدت رشد آسیبهای اجتماعی رادرپی دارد.

حتی به جد می توان مدعی شد که رشد آسیبهای اجتماعی شامل اعتیاد، ترک تحصیل حتی خودکشی درسالهای اخیربارکود ورزش مغان بی ارتباط نمی باشد

خشونت های اجتماعی دردوسال اخیردربین جوانان مغان رشدخطرناکی داشته است که حتی دوموردازآنهاکه به قتل منجرشده است نمیتوان به راحتی وسادگی آن رافراموش کرد.

برخی مسئولان شهر وباتوجه به ترکیب جمعیتی جوان مغان می توانند باانعکاس خصوصیتهای اجتماعی وواقعیت های ورزش مغان به مسئولان رده بالاازخصوصی سازی عمده ورزش مغان جلوگیری نمایند وبدین طریق ندای محرومیت جوانان وکودکان محروم وآسیب پذیرمغان رادریابند.

باشگاه هلال احمر پارساباد مغان در سالهای گذشته روزانه پذیرای چندین هزار ورزشکار از رشته ای مختلف بود اما واگذاری این سالن به بخش خصوصی به قیمت گزاف بیش از پنج میلیون ریال ضمن رکودورزش مغان به طردکودکان کثیری از جامعه ورزش انجامیدوعده ای نیزمتاثرازاین گونه مسائل ومشکلاتها دردامان انواع آسیبهای اجتماعی،گرفتارآمدند.

واگذاری این باشگاه به تنهایی در سالهای گذشته و امسال نقش ملموس در تضعیف ورزش مغان داشت. از آن جمله میتوان به سر خورده شدن مربیان بیان ورزش و حاشیه نشینی عده ای از آنها اشاره نمود.

حال باتعمیم نتیجه واگذاری این یک باشگاه به کل باشگاه های واگذاری شده در سطح شهر پارساباد مغان می توان نتیجه گرفت که بامحدودیت فضاهای تنفسی دراین شهرآینده برای جامعه جوان مغان نگران کننده ومبهم می نماید.

 

 

با گذری در محله های پارساباد مغان همواره انبوه جوانان و نو جوانان دیده می شوند که در زمینهای خاکی مشغول فعالیتهای ورزشی می باشند این زمینهای خاکی به عنوان یکی ازمنابع ومعادن ورزشی استعدادهای نابی را کشف و پرورش و به جامعه ورزشی پارسابادمغان تحویل داده اند در سالهای اخیر به دنبال واگذاری مکانها و باشگاههای ورزشی به بخش خصوصی عده بیشتری به زمینهای خاکی روی آورده اند.

اکثر این زمینهای خاکی که به همت خود جوانان به صورت خود جوش به میادین و مکانهای ورزشی تبدیل شده اند روزانه انرژی عظیمی در این میادین جذب،مهار و هدایت می شوند و همچنین و مستقیم از رشد ناهنجاریها و آسیب های اجتماعی جلوگیری می نمایند.

گذری بر یکی از میادین خاکی مغان ( زمین خاکی حیاط باشگاه تختی ) که روزانه بیش از 300نفر را جذب می نماید ثبوت و گواهی بر این مدعاست.

حتی جذب حداقل روزانه20 نفر جوان و نوجوان در این زمینهای خاکی ضمن ارتقای ورزش(آماتور و قهرمانی)می تواند به طور ملموس در کاهش بزهکاریها و اعتیاد و سایر آسیب های اجتماعی موثر واقع گردد.

آگاهان علوم اجتماعی معتقدند مبارزه با ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی از رهگذر « توسعه ورزش » می گذرد بنابراین متولیان امور مبارزه با آسیب های اجتماعی به پشتگرمی مردم قهرمان پرور مغان وبا رویکرد« توسعه ورزش» می توانندهمراه با بهبودکیفی و کمی ورزش شهرستان از رشد اعتیاد و آسیبهای اجتماعی نیز پیشگیری نمایند.

شهرستان پارسابادمغان بر روی دشت صاف و وسیعی بنا گردیده و دارای توانمندی بالقوه برای ایجاد و احداث اماکن ورزشی می باشد.

کسترش زمینهای خاکی در قالب مکانهای ورزشی در پارسا باد مغان- به سبب صاف و هموار بودن و نبودن موانع نظیر کوه و دشت و دره – هزینه های کلانی را نیز نمی طلبد و با توجه به آب هوای گرم و معتدل پارسا باد مغان این میادین می تواند در تمام فصول پذیرای خیل عظیمی از جوانان و نوجوانان مستعد باشد.

 ازآن جمله مکانهای زیبا و بالقوه برای توسعه مکانهای ورزشی می توان به برخی نقاط ساحل ارس اشاره نمود.

توسعه وبهره برداری ازاین مکانهاوزمینهای صاف و مستعد فقط اراده مسئولین را می طلبد.که بااندک هزینه وحتی باکمکهای داوطلبانه مردمی میتوان ساحل زیبای ارس رابه قلب تپتده فرهنگ وورزش مغان تبدیل نمود.

 از آن نمونه زمین چمن طبیعی و میدان والیبال ساحلی محله محمد رضا لو می باشدکه به همت مردم وحمایت مسئولان محترم ایجادشده است

این گونه میادین دارای زمین صاف، خاک نرم و بدون سنگ و شن وپوشیده از چمن طبیعی می باشدکه  با اندکی توجه می تواند قابل قیاس با میادین استاندارد واقع گردد.

اما متاسفانه در حال حاضر پس آبهای صنعتی و فاضلاب شهری با عبور از برخی نقاط ساحل زیبای ارس ازطریق کانالی پرازلجن به این رودخانه هدایت می شوند.

این کانال مانند یک کمربندی قسمتی از ساحل زیبای ارس را با مواد شیمیایی خطرناک و لجن های بیماری زای حاصل از پس آبهای شهری آلوده و غیر قابل استفاده نموده است. علاوه بر این به علت برخی بی توجهی ها بخشی از جنگل ساحل زیبای ارس به محل تجمع معتادان تزریقی و اراذل و اوباش تبدیل شده است.

نهایتاً  قابل ذکر است که می توان با حداقل هزینه در امتداد ارس مجموعه ورزشی ساحلی را راه اندازی نمود و نیز با سازماندهی نمودن زمینهای زیبای ساحل آن می توان همراه بابهبودورزش این مکانها به یکی ازنقاط گردشگری و توریستی واشتغال آفرین پارساباد مغان تبدیل نمود.