X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبرینگاره: ‏دربهای آهنی نظام آموزشی،کلید توسعه بوکس کشور(2)بخش دوم

چرانظام آموزشی کشوربابوکس بیگانه است؟!
گشوده شدن درب نظام آموزشی کشور(آموزش وپرورش)به روی فدراسیون بوکس برای استعدادیابی وتوسعه کمی وکیفی بوکس کشوررابهمراه خواهدداشت البته درتمام کشورهای جهان همه رشته های المپیکی درمدارس وازکلاسهای ابتدایی وپایه آموزش داده میشوندتااستعدادهاازهمان سنین اولیه شناسایی گردندتاتضمینی باشدبرای حفظ وتداوم نسل قهرمانان ورزشی.
اخیراتیم بوکس جوانان کشورمان برغم شایستگی این جوانان وزحمات شبانه روزی کادرفنی محترم ازمسابقات جهانی صوفیه بلغارستان دست خالی بازگشت درحالیکه تنهاداشتن چندین تجربه بازی بوکس بین المللی میتوانست این ملی پوشان راصاحب مدال جهانی هم بکندبااین همه محرومیت این جوانان غیورموفق به راهیابی به دورهای دوم وشکست حریفان هم گردیدندکه درنوع خودقابل تحسین وتقدیرمی نماید.
امروزه چالش اساسی بوکس کشورتلاش برای رفع نگرش ودیدگاه برخی مسئولین فرهنگ وورزش کشور نسبت به رشته بوکس میباشدکه این امرمهم باتلاش ومشاوره سازنده اهالی فدراسیون بوکس باهمکاری قهرمانان ،پیشکسوتان و اساتیدی چون دکترعبدالرضاانصاری،محمودمساعدیان،آرامی واکبراحدی سرمربی محترم تیم ملی بوکس کشورورسایربزرگان این رشته درتعامل وارتباط بامسئولین امربویژه بامسئولین نظام آموزش کشورقابل حل می باشد.
الغرض خلاصه این نوشتاربیان میداردکه توسعه رشته های ورزشی ازدروازه نظام آموزش وپرورش میگذردتازمانیکه کلیدوروداین دروازه فولادین به روی بوکس کشوربسته بماندداشتن انتظارمدال های جهانی وحتی رفتن به المپیک هم بیش ازگذشته سخت وحتی ناممکن مینمایدزیرامربیان ومسئولین بوکس سایرکشورهاروزبه روزعلاوه برگسترش دامنه امکانات سخت افزاری خوداقدام به تقویت بعدنرم افزاری وتئوریک علم ورزش وبوکس خودمینمایندوبوکس راازمدارس ودرسنین پایین آموزش میدهند.
درایران هم پرداختن به این مهم بااستفاده ازتجربیات کشورهای صاحب سبک وعلم روز ورزش بوکس به پشتوانه جوانان غیوروشایسته کشورمان دورازدسترس نمی نمایدبه شرطی که مسئولین حوزه ورزش وحتی فرهنگ کشورباهمکاری فدراسیون وآموزش وپرورش دست دردست هم داشته باشندودرانجام رسالت خودکه تقویت جسم وروح جوانان این مرزوبوم وتوسعه ورزش قهرمانی است گامهای جدی بردارندواندکی دیدگاه برخی مسئولین نظام آموزش ووزارت ورزش رانسبت به پدیده ای جهانی به نام بوکس بازترنمایندکه این امرعلاوه برتقویت غرورملی ایران درجهان موجب رشدوشکوفایی بوکس وورزش کشوررابدنبال خواهدداشت امیدکه گوش شنوایی پیداشود.آمین . باسپاس بهنام دوستدار‏

چرانظام آموزشی کشوربابوکس بیگانه است؟!

گشوده شدن درب نظام آموزشی کشور(آموزش وپرورش)به روی فدراسیون بوکس برای استعدادیابی وتوسعه کمی وکیفی بوکس کشوررابهمراه خواهدداشت البته درتمام کشورهای جهان همه رشته های المپیکی درمدارس وازکلاسهای ابتدایی وپایه آموزش داده میشوندتااستعدادهاازهمان سنین اولیه شناسایی گردندتاتضمینی باشدبرای حفظ وتداوم نسل قهرمانان ورزشی.

 

ادامه مطلب ...

 

نگاره: ‏دربهای آهنی نظام آموزشی کلید توسعه بوکس کشور(1)fبخش اول

چرانظام آموزشی کشوربا بوکس بیگانه است؟!
امروزه رشته بوکس جزورشته های پایه وپرمدال درالمپیک محسوب میشودبخاطرنبردهیجانی ومبارزه نفسگیربین قهرمانان این رشته اکثرکشورهادررقابتهایی چون المپیک وقاره ای روی مدالهای رشته بوکس حساب ویژه ای بازمیکنند.پیروزی هاومدالهای بوکس بخاطرنبردتن به تن وجنگ وگریزدوقهرمان باملیتهای متفاوت بویژه دراوزان سنگین المپیک برای رهبران سیاسی کشورهاهم ازاهمیت فوق العاده ای برخورداراست.
نمونه نبردهای حماسی حضور

چرانظام آموزشی کشوربا بوکس بیگانه است؟!
امروزه رشته بوکس جزورشته های پایه وپرمدال درالمپیک محسوب میشودبخاطرنبردهیجانی ومبارزه نفسگیربین قهرمانان این رشته اکثرکشورهادررقابتهایی چون المپیک وقاره ای روی مدالهای رشته بوکس حساب ویژه ای بازمیکنند.پیروزی هاومدالهای بوکس بخاطرنبردتن به تن وجنگ وگریزدوقهرمان باملیتهای متفاوت بویژه دراوزان سنگین المپیک برای رهبران سیاسی کشورهاهم ازاهمیت فوق العاده ای برخورداراست.
 

ادامه مطلب ...


نگاره: ‏لیست اسامی دعوت شدگان به اردوی تیم ملی بوکس

کادر فنی تیم ملی ۳۳ بوکسور را به اردوها دعوت کرد
به گزارش خبرگزاری فارس، اردوی تیم ملی بوکس از 15 فروردین‌ماه برای اعزام به بازی‌های آسیایی 2014 اینچئون آغاز خواهد شد که کادر فنی تیم ملی 33 بوکسور را به اردو دعوت کرده اند.

* اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی به شرح زیر است:
وزن 49 کیلوگرم: هومن طغانی، میثم صادقی
وزن 52 کیلوگرم: ایمان طیبی، سجاد محمدپور، محمد مردی، داود خدری
وزن 56 کیلوگرم: احسان سپهوندی، رضا کرزبر، ارسلان عبداللهی
وزن 60 کیلوگرم: فروتن گل آرا، راغب آل بوشکه، آرمین امجدیان
وزن 64 کیلوگرم: دانا اسماعیل پور، ابراهیم ناظری ، پرویز کرم زهی
وزن 69 کیلوگرم: امین قاسمی پور، سعید حسینی
وزن 75 کیلوگرم: مبین کهرازه، فرزاد راعی، رشید عراقی، سیاوش امیدی
وزن 81 کیلوگرم: مجید حاج عباسی، محمد ستارپور، احسان روزبهانی، سالار طهماسبی
وزن 91 کیلوگرم: رضا مرادخانی، علی مظاهری، سجاد پور اشرفی، ایمان رمضانپور، سینا قلعه بندی
وزن 91 + کیلوگرم: محمد شهیدی، وحید ابراهیمی و جاسم دلاوری
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921225000481#sthash.7ej1kRae.dpuf‏

آقای عبادی،مسئولین ورزش وفدراسیون بوکس کشورچه گلی به سرباشگاههای بوکس کشورزده اندواین همه ازمربیان انتظاردارند؟

ابراهیم عبادی ناگفته های بوکس ایران را مطرح کرد:

مشکلات را در استان ها و باشگاه ها جستجو کنید.

تهران - ایرنا - سرمربی سال های گذشته تیم بوکس جوانان ایران در خصوص شکست این تیم در مسابقه های بوکس قهرمانی جوانان جهان در بلغارستان گفت: مشکل بوکس ایران نداشتن تلاش در استان ها و کم کاری مربیان باشگاهی است. 

جناب آقای عبادمربی وپیشکسوت محترم بوکس کشور:

ادامه مطلب ...

تهران - ایرنا - سرمربی سال های گذشته تیم بوکس جوانان ایران در خصوص شکست این تیم در مسابقه های بوکس قهرمانی جوانان جهان در بلغارستان گفت: مشکل بوکس ایران نداشتن تلاش در استان ها و کم کاری مربیان باشگاهی است.

  ادامه مطلب ...