X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

 

ورزش بوکس با داشتن سابقه دیرین در تاریخ بشریت امروزه به یکی از محبوب ترین و زیباترین ورزش مورد علاقه جهانیان مورد توجه قرار گرفته است .  

بوکس با دارا بودن سابقه بیش از چهار هزار ساله از قدیم الایام در میان ملل آسیای میانه و تمدن اولیه یونان مرسوم بوده و از آنجا به امپراطوری روم راه یافته است . و در اواخر قرون وسطی و اوایل قرون معاصر بوکس در بریتانیا به صورت نوین و قانونمند به جامعه ورزش جهان عرضه شد که همچنان از تولد بزرگترین رویداد ورزشی جهان یعنی المپیک تا به امروز در آن حاضر بوده است گرچه قبل از بازی های المپیک نیز این رشته مهیج مرسوم بوده وتاریخ المپیکی بوکس به 700سال قبل ازمیلادهم میرسدولی به سال 1904 همزمان با سومین دوره المپیک مدرن،بوکس باورودبه المپیک وارد عرصه نوینی  گردید.

امروزه رشته مهیج و پرطرفدار بوکس در کنار فوتبال از هجومی ترین ورزش ها به شمار می روند و به خاطر همین ذات هجومی خود و به همراه آن شور  وهیجان فراوان این دو رشته در صدر پرطرفدارترین رشته های ورزشی جهان قرار دارند .

بوکس طی بیش ازیک صد سال حضور خود در المپیک همواره شور و هیجان خاصی به بازی های المپیک بخشیده و در بین کشورهای حاضر درالمپیک اهمیت و جایگاه خاصی را به مدال های کسب شده در این رشته می دهند زیرا که عرق ملی کسب شده در رقابت بوکس برای ملل مختلف دارای ارزش و هیجانات فوق العاده وجایگاه ارزشمندی است.

نمونه بارزاینکه درالمپیک لندن 2012سالن بوکس همیشه ودرتمام بازیها پرازتماشاگران علاقمندبوددرحالیکه همزمان وبعدازآن درسالن رشته های دیگرچنین شوروهیجانی دیده نمیشددراین باره همین اتفاق پایمال شدن حق علی مظاهری نمونه بارزی بودکه زیبایی این رشته راحتی بعدازباخت اجباری داوران درسالن به نمایش گذاشت به گونه ای که حتی بیش از10 دقیقه ازخروج علی مظاهری ازسالن بوکس ورینگ تماشاگرانی که هرکدام ازگوشه وکنارمختلف جهان درسالن حاضر وناظرحق کشی علی مظاهری بودندیکصدا بافریاد"علی،علی"این بوکسورخوش استیل ایرانی راتشویق وحق راازجانب خودشان به مظاهری دادندکه این تصویربصورت زنده به اقصی نقاط دنیا توسط شبکه های تلویزیونی جهانی حاضردرسالن مخابره وارسال شداین ازآن نمونه هایی است که نگاه خاص مردم جهان به بوکس رانشان میدهد.این تشویق مردمی وبعدمحروم کردن داور وسط مغرض آلمانی بعدازاین بازی،ازمدال طلای المپیک هم برای مظاهری ارزشمندبودهرچندکه پس ازبازگشت کاروان المپیک به کشورحق مظاهری توسط متولیان بوکس ووزارت ورزش وبرخی مسئولین به او آنچنان که بایدداده میشدنشدوحق پایمال شده اوتوسط داوران خارجی دربرخوردمسئولان ورزش کشورهم متاسفانه تداوم یافت درحالیکه این حق مسلم وآشکار وی بایددرحق مظاهری باید ادا میشد.

رشته ورزشی بوکس در تاریخ جوامع بشری نیز نقش فراتر از یک رشته ورزشی ایفا نموده است از آن جمله می توان گفت آدولف هیتلر فاشیست اولین تجربه شکست خود را از بوکسورها متحمل شد!! که طی آن"ماکس اشملنیک"قهرمان واعجوبه شکست ناپذیر سنگین وزن بوکس آلمان در یک مبارزه مشهور خودباحریف  سیاه پوست امریکایی بنام"جو لوئی" ملقب به نفوذناپذیرروبرو شدو درکمال تعجب کارشناسان ومفسران بوکس اشملینگ توانست جولویی نفوذناپذیر را براحتی شکست دهد.اما پس ازاین پیروزی علی رغم میل باطنی اشملنیگ،نازی ها وحزب فاشیست آلمان از این مسابقه بهره برداری سیاسی نمودند که آن را نیز به حساب برتری نژادی آلمانها وموفقیت های قدرت نازیسم و فاشیسم ثبت نمودند.

اما در مسابقه برگشت ماکس اشملینگ بازی برده راباخت اما پوزه هیتلر رابه خاک مالیدبطوریکه به سال 1936 در المپیک برلین در حضوردههاهزارجمعیت پرشور با حضور هیتلر رقابت یاد شده دوباره برگزار می شد که طی آن در همان راند اول جو لوئی سیاه پوست آفریقایی تبار امریکایی،ماکس اشملنیگ قهرمان بوکس سنگین وزن آلمان را له نمود وطی همان رانداول شکست ناپذیررا به ناک اوت فرستاد که شخص هیتلر با نهایت عصبانیت مجبور به ترک سالن گردیده و بدین گونه غرور کاذب نژادپرستان فاشیست و نازیسم برای اولین باردرانظارعموم جهانیان درهم شکسته شد.

بعدهامعلوم شدکه اشملینگ آن نبردحیثیتی را ازروی عمدباخته تانازیها ازوی سوء استفاده نکنندوبدینطریق ضربه خودرابه فاشیسم هیتلری واردنمودکه یک سال بعدازاین شکست اشملینگ تبعیدخودخواسته اختیارنمودومبارزات حرفه ای خودرادرخارج ازآلمان ادامه داد.

بعداز وی تاثیرکاسیوس کلی ملقب به محمدعلی کلی، جو فریزر ،جورج فورمن ومایک صمدتایسون،همزمان برعرصه ورزش ورشته بوکس وجهان ورزش وسیاست واجتماع انکارناپذیر و روشنتر ازنقش خیل کثیر روشنفکران بورژوا صفت می باشدکه به مبلغان رسمی طبقه مسلط بورژوازی وطبقه سرمایه دارحاکم بدل گردیده اند...